RESIBA - et økobygg prosjekt.

Da noen private bedrifter og flere offentlige instanser gikk sammen om RESIBA prosjektet i 1999, var BA Gjenvinning en aktiv deltager i prosjekt og styringsgruppe.

Dette var et 3 årig prosjekt hvor formålet var å definere og dokumentere bruksområder for resirkulert, tungt bygg- og anleggsavfall gjennom grundig analysering av materialenes egenskaper i laboratorium og ute i felt.

Her kan du lese om RESIBA.