Om oss

BA Gjenvinning startet sin virksomhet på Grønmo i Oslo 1995, blant annet som en følge av myndighetenes økende fokus på miljø og ønske om gjenbruk av tunge rivemasser.

Våre mobile avdelinger utfører gjenvinning ute på prosjekter for ulike oppdragsgivere. Det er ofte i forbindelse med større riveprosjekt at utførende entreprenør velger ombruk av de foredlede masser på stedet, gjerne fordi miljøkonsekvensene totalt sett blir best på denne måten.

BA Gjenvinning arbeider aktivt med myndigheter og organisasjoner for å utvikle gjenvinning av tungt BA avfall innenfor vedtatte lover og normer. Et hovedmål vil alltid være å stoppe ulovlige fyllinger for blant annet unngå spredning av miljøskadelige stoffer.

http://www.visbrosjyre.no/ba_gjenvinning/DemoView