Gjenbruksprosjektet - et FoU prosjekt i regi av Statens vegvesen

Gjenbruksprosjektet var et fireårig prosjekt (2002-2005) hvor formålet var å legge forholdene til rette for bruk av resirkulerte materialer til vegbygging.

Prosjektet ble ledet av Teknologiavdelingen /Veg- og trafikkfaglig senter i Vegdirektoratet.

Her kan du lese om Gjenbruksprosjektet.

(På disse sidene finner du mer informasjon om "råvarene", de viktigste egenskaper og bruksområder.)