Prosjekter


product image
Gjenbruksprosjektet - et FoU prosjekt i regi av Statens vegvesen.

Gjenbruksprosjektet var et fireårig prosjekt (2002-2005) hvor formålet var å legge forholdene til rette for bruk av resirkulerte materialer til vegbygging.


Prosjektet ble ledet av Teknologiavdelingen /Veg- og trafikkfaglig senter i Vegdirektoratet.

 
Her kan du lese om Gjenbruksprosjektet.
(På disse sidene finner du mer informasjon om "råvarene", de viktigste egenskaper og bruksområder.)

<< Tilbake


  • x