Prosjekter

Gjenbruksprosjektet - et FoU prosjekt i regi av Statens vegvesen.
Gjenbruksprosjektet - et FoU prosjekt i regi av Statens vegvesen.

Gjenbruksprosjektet var et fireårig prosjekt (2002-2005) hvor formålet var å legge forholdene til rette for bruk av resirkulerte materialer til vegbygging.


Prosjektet ble ledet av Teknologiavdelingen /Veg- og trafikkfaglig senter i Vegdirektoratet.

Les mer
RESIBA - et økobygg prosjekt.
RESIBA - et økobygg prosjekt.

Da noen private bedrifter og flere offentlige instanser gikk sammen om RESIBA prosjektet i 1999, var BA Gjenvinning en aktiv deltager i prosjekt og styringsgruppe.

 
Dette var et 3 årig prosjekt hvor formålet var å definere og dokumentere bruksområder for resirkulert, tungt bygg- og anleggsavfall gjennom grundig analysering av materialenes egenskaper i laboratorium og ute i felt.
Les mer